எங்களைபற்றி

மருத்துவர் N. தர்மராஜன் வைத்தியசாலை பற்றி

50 ஆண்டுகளாக உலகமெங்கும் பல இலட்சக்கணக்கான வாலிப, வயோதிக அன்பர்களையும், நோயாளிகளையும், நேரிடையாக சந்தித்தும், தபால் மூலமாகவும் ஆலோசனையும், சிகிச்சையும், அளித்து இலட்சக்கணக்கான அன்பர்களின் குறைகளை போக்கி, திருமணம் செய்துவைத்து, குழந்தை பாக்கியம் பெறச் செய்து மக்களின் உள்ளங்களில் இடம் பெற்றவரும், சேவா ரத்னா, ஸ்ரீ தன்வந்திரி விருதும், பாராட்டுகளும் நற்சான்றுகள் பலவும் பெற்றவர் இவர் ஒருவரே!

டாக்டர் தர்மராஜன் N (தர்மராஜன் வைத்திய சாலை) பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட ஒரு நவீன அறையை உடையவர், ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சையளிப்பிற்கு முழுமையாக உதவுவார். உறவு மற்றும் செக்ஸ், உணர்ச்சி இணக்கமின்மை, பாலியல் இணக்கமின்மை, நிலை, தோற்றம், இயக்கம் வழிகாட்டல், விறைப்புத் தோல்வி, முன்கூட்டிய விந்துதன்மை, மன அழுத்தம் மற்றும் செக்ஸ், அன்ஆர்கோமாசியா, நெருக்கமான சிக்கல்கள், பல்வேறு சிக்கல்கள். எம்மிடம் இந்தியாவில் விளையும் அனைத்து உயர்ரக மூலிகைகளும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதிக்கு தகுந்த தரமானதாக, உயர்தரமானதாக சுத்தமானதாக கிடைக்கும்